เทศบาลตำบล พรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี