หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล พรหมบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมบุรี (เดิมชื่อ ทต.ปากบาง) ตั้งอยู่เลขที่ 310/14 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160 ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทยค่อนขึ้นไปทางเหนือ มีพื้นที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
 
จำนวนประชากร  ทั้งหมด    3,162   คน   แยกเป็น

ชาย       1,528     คน คิดเป็นร้อยละ   48.32

หญิง      1,634     คน คิดเป็นร้อยละ   51.68
จำนวนครัวเรือน   ทั้งหมด    1,304      ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย          282.32    คน/ตารางกิโลเมตร
 
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
หมู่ 1
หมู่ 6
หมู่ 3
หมู่ 2
หมู่ 4
หมู่ 5
อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปากบาง 345 404 749 389  
2   บ้านบางสำโรง 191 203 394 125
  3   บ้านเตาอิฐ 283 311 594 259  
4   บ้านอัมพวันเหนือ 320 291 611 243
  5   บ้านอัมพวันใต้ 175 201 376 145  
6   บ้านบางประทุน 210 220 430 142
  7   บ้านกลาง 4 4 8 1  
    รวม 1,528 1,634 3,162 1,304
 
 
 
เทศบาลตำบลพรหมบุรี เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลปากบาง” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2502 โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมบุรี และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2514 โดยให้สุขาภิบาลปากบางมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตตำบลพรหมบุรี จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจา ฉบับที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542)ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลตำบลปากบาง ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลปากบาง ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น " เทศบาลตำบลพรหมบุรี "
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลพรหมบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีพื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านด้านทิศตะวันตกและแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านด้านทิศตะวันออก
 
ลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับเทศบาลอื่น ๆ ในภาคกลาง โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36.30 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน     ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10