หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่อง Shycocan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพรหมบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพรหมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพรหมบุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62