หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  
 

ด้วยเทศบาลตำบลพรหมบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมบุรี ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นชอบให้ แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ21, ข้อ22 และข้อ 22/1 เทศบาลตำบลพรหมบุรี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2565 เวลา 15.40 น. โดย คุณ พรกนก ปราโมช ณ อยุธยา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10