หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

ข่าวสาร
 
 


 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายอำนวยการ  
 

ด้วยเทศบาลตำบลพรหมบุรี  มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  สายงานผู้บริหาร  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา  ดังนี้

อำนวยการท้องถิ่น
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โดยรับโอน (ย้าย)  ภายในวันที่  1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565  (60 วัน)

เทศบาลตำบลพรหมบุรี  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดแจ้งให้พนักงานในสังกัดของท่านทราบ  หากผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และมีความประสงค์ที่จะขอ  โอน (ย้าย) โปรดยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบเอกสารทะเบียนประวัติ  หนังสือยินยอม ให้โอน (ย้าย)     จากต้นสังกัด   หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด  และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาที่         งานการเจ้าหน้าที่  สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลพรหมบุรี  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี          เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 12.00 น. โดย คุณ พรกนก ปราโมช ณ อยุธยา

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10