หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศจริยธรรมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศจริยธรรมผู้บริหารเทศบาลตำบลพรหมบุรี [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลพรหมบุรี [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลพรหมบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารเทศบาลตำบลพรหมบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลพรหมบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
นโยบายกำกับการดูแลองค์กรที่ดี [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตราการ การใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2