หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
 
 
 
ตำบลพรหมบุรีเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขา ประชากรในตำบลสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตัวเอง อยู่แบบเป็นกลุ่มเครือญาติ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องด้วยพื้นที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีไหลผ่าน ประชากรบางส่วนจึงมีอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพเสริม และประชากรในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชาชนในตำบลจึงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลพรหมบุรี นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้

วัดอัมพวัน

วัดพรหมบุรี

สำนักสงฆ์วัดชีป่า

วิหารหลวงพ่อต้นโพธิ์

วัดพระแก้ว (วัดร้าง)

วัดกำแพง (วัดร้าง)
 
 
 

เทศบาลตำบลพรหมบุรี มีโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
 
โรงเรียนวัดอัมพวัน

เทศบาลตำบลพรหมบุรี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรหมบุรี
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอัมพวัน

ลานกีฬาหมู่บ้าน
 
หมู่ที่ 1   ลานปูนหลังธนาคารไทยพานิชย์
 
หมู่ที่ 2   วิหารหลวงพ่อต้นโพธิ์ด้านทิศเหนือ/ด้านทิศใต้/หนองโสน
 
หมู่ที่ 3   ศาลาคุ้มเกล้า
 
หมู่ที่ 4   วัดกำแพง
 
หมู่ที่ 5   หน้าวัดอัมพวัน
 
หมู่ที่ 6   ไม่มีลานกีฬา แต่มีอุปกรณ์กีฬาตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน
 
 
 

สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี      

การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล      
 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน
 
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10